HELP DESK ADR NON STOP  

Potřebujete rychlou pomoc bezpečnostního poradce? Policie nebo celní správa Vám odstavila/zabavila auto i s nákladem, řešíte mimořádnou situaci, havárii nebo kontrolu? Můžete mne IHNED kontaktovat na telefonu +420 602 150 875. 

________________________

 

Změny v Zákoně o silniční dopravě platné od 1. 1. 2014, naleznete v sekci Download

 

________________________ 

 

Nejdůležitější změny v dohodě ADR  platné od 1. 1. 2015

 

6.11.2.3 Kód pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky

Kódy, které je nutno používat pro značení typů kontejnerů pro volně ložené látky.

- Konterjner s plachtou pro volně ložené látky, kód BK1

- Uzavřený kontejner pro volně ložené látky, kód BK2

 

 2.1.5 Klasifikace obalů, vyřazenných, prázdných, nevyčištěných

Prázdné nevyčištěné obaly, velké obaly nebo IBC, nebo jejich části, přepravované k likvidaci, recyklaci nebo rekuperaci jejich materiálu, s výjimkou jejich rekondiciování, opravy, běžné údržby, rekonstrukce nebo opětovného používání, smějí být přiřazeny k UN 3509, pokud splňují požadavky pro tuto položku.

 

Mapa působnosti

Mapa působnosti - kraje

Sídlo firmy - Příbram Sídlo firmy
  Hlavní pole působnosti
  Střední pole působnosti
  Nízké pole působnosti

 

Poradenství poskytuji po celém území České republiky, a tudíž nemusíte mít obavu mne kontaktovat pokud je sídlo Vaší společností vzdálené od místa mé provozovny.

Působnost dle okresů:

Hlavní pole:  Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Praha, Příbram, Rakovník, Česká Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor, Pelhřimov, Domažlice, Cheb, Karlovy Vary, Klatovy, Plzeň, Rokycany, Sokolov, Tachov, Blansko, Brno, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
Střední pole: Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Chrudim, Pardubice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou 
Nízké pole: Jeseníky, Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Bruntál, Frýdek Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava, Ostrava 

 Jedná se o orientační rozdělení s ohledem na četnost mého výskytu v dané oblasti. 

 

Martin WALTER

Bezpečnostní poradce ADR / RID

 

Člen Asociace bezpečnostních poradců a znalců, o.s.


Držitel osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí

 

ADR č. osvědčení 1838

ADR č. osvědčení 2378 (třída 7)
RID č. osvědčení 292

 

platné pro třídy nebezpečných věcí:


 

Třída 2 Plyny
Třída 3 Hořlavé kapaliny
Třída 4.1 Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
Třída 4.2 Samozápalné látky
Třída 4.3 Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
Třída 5.1 Látky podporující hoření
Třída 5.2 Organické peroxidy
Třída 6.1 Toxické látky
Třída 6.2

Infekční látky

Třída 7

Radioaktivní látky

Třída 8 Žíravé látky
Třída 9 Jiné nebezpečné látky a předměty