free html site templates

Bezpečnostní poradce ADR/RID 

Jako profesionální bezpečnostní poradce ADR působím na trhu od roku 2005.

V roce 2012 jsem rozšířil svou odbornost o přepravu nebezpečných věcí po železnici (RID).
Mé zkušenosti a znalosti jsou stavěny na poznatcích přímo z terénu a během let jsem se podílel na úspěšném řešení několika vážných nehod nebezpečných věcí.
Velmi rád se s Vámi setkám a nabídnu své znalosti a zkušenosti.

V rámci kompletních služeb
pro Vás zajistím:

- vstupní zjištující audit společnosti, 
- vypracování firemní směrnice ADR/RID, 
- vypracování průvodních dokladů, 
- kontrolní činnost, 
- poradenství v oblasti ADR/RID, 

- vypracování výroční zprávy, 
- školení osob podílející se
   na přepravě ADR/RID,
- zpracování bezpečnostního plánu

Nevíte, jestli má Vaše společnost povinnost ustanovit bezpečnostního poradce? 

Provedu bezplatné posouzení Vaší společnosti,
zda se na Vás vztahuje povinnost ustanovení bezpečnostního poradce ADR či RID.

HELP DESK ADR / NON STOP:

Potřebujete rychlou pomoc bezpečnostního poradce?
Policie nebo celní správa Vám odstavila/zabavila auto i s nákladem, řešíte mimořádnou situaci, havárii nebo kontrolu?

Můžete mne IHNED kontaktovat
na telefonu +420 602 150 875

Kontaktní formulář

Čechovská 112 , 261 01 Příbram VIII, Česká republika

Tel.: +420 602 150 875
E-mail: walter.adr@seznam.cz

© Martin Walter  / Galio marketing s.r.o.